topp

 
 
< Tilbake hjem
 
 

Vi hadde notert en positiv økning for fransk i elevenes språkvalg i ungdomsskolen i 2009. Ser vi på tallene i forhold til antall skoler som tilbyr fransk, ser vi en enda mer positiv tendens hvor fransk tar en andel på 22%, tysk 29% og spansk 41% (se her for tallene og kommentarene >>).

Vi har fått noen flere tall vår 2010, både for videregåendeskole og høyereutdanning, som kan være interessante å se nærmere på.

 
 

1) For videregåendeskole er det generelle inntrykket negativt.
Fremmedspråksenteret skriver: "Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag etter innføringen av Kunnskapsløftet. Noen funn som angår områder med språk:
- En positiv tendens er at stadig flere elever velger å gå i gang med nivå 2 i fremmedspråk når de begynner i videregående opplæring (endring i forskrift).
- Spansk, tysk og fransk dominerer blant felles- og programfagene i fremmedspråk. Dernest kommer italiensk, russisk, mandarin og nordsamisk.
- Kun et fåtall elever velger fremmedspråk som programfag.
- Omtrent 75 % av elevene fortsetter med engelsk som programfag på Vg2 og Vg3.
- Antall elever som velger latin som programfag er lavt, men har steget litt i 2010.
- Skoleåret 2009-2010 har 502 elever startet på Reiseliv og språk 1 mens det nye faget Reiseliv og språk 2 har nærmere 200 elever."
Her er oversikten over tallene >>

2) For høyere utdanning er det heller ikke mulig å glede seg over tallene generelt sett selv om det kan være noen enkelte lyse punkter her og der:
Svært få velger fremmedspråk i høyereutdanning, selv med engelsk inkludert. Engelsk viser tom. sterke svakhetstegn med veldige lave tall for et obligatorisk skolefag.

Hvis man ser på de store europeiske språkene som undervises på fem av våre universitetene og to høgskoler (HiØ og HiBø), kommer vi frem til følgende tall i sum:
Engelsk: 775 primærsøkere
Fransk: 257
Spansk: 396
Tysk: 163

Totalt: 1591 som velger et (av de fire europeisk) språk... av 103 400 søkere... eller ca. 1,54 % av alle søkere.

Statsråden ser også at det finnes et problem og foreslår noen tiltak, les mer her >>

 
  < Tilbake | Publisert: 03.05.2010/FLF