FLF  
 

Undervise fransk i Oslo i sommer?


 
  motiverte elever i 50 timer  
 

Til fransklærere:

Vil du undervise spesielt motiverte elever på intensivkurs fra 29. juli til 9. august i Oslo i sommer (tre grupper) eller fra 12. august til 23. august (en gruppe). Totalt ca 50 timer.
Lærebøkene blir «Latitudes» for elevene som er på begynnernivå, og «Civilisation Progressive du Franҁais» for elevene som har hatt fransk før. Gruppene blir på ca 10 elever.
Det blir lønn etter kvalifikasjoner.
I søknaden opplyser du om din kompetanse i fransk og pedagogisk utdanning og din motivasjon for jobben. Nærmere informasjon på telefon 900 98 150, henv. Kari Skogen.

 
  Send søknad på e-post til fmvapostmottak@fylkesmannen.no med kopi til fmvaksk@fylkesmannen.no innen 12. juni.  
Retour/tilbake Publisert: 05.06.2013/FLF