logotop
Voyage / Reise
 

FRANSK III – elever i Montpellier i Sør-Frankrike 10.–17. oktober 2014


Dette skoleåret har 19 elever i Østfold fylke valgt fransk III programfag/fordypning. Elevene kommer fra fem ulike skoler i fylket: Askim, Malakoff, Kirkeparken, St.Olav og Frederik II. Faget er organisert med en skriftlig del på nett, der koordinator har ansvar for skriftlig vurdering, og 1-2 t/u på den enkelte skole, der en «muntliglærer» har ansvar for gjennomføringen av muntlig undervisning og vurdering. Siden elevene har få undervisningstimer sammen med lærer, er elevekskursjonen til Frankrike i høstterminen en uvurderlig del av den samlede fransk III-undervisningen. Denne gangen ble 17 elever med på elevekskursjonen til Montpellier fra 10.-17.oktober. De to som var forhindret i å delta, var på ekskursjoner i andre fag i samme tidsrom. Reiseledere var Anne Marie Bøhn, fransklærer fra St. Olav, og Anne-Lise Titlestad, fransklærer fra Frederik II og koordinator for faget.

Voyage
I Montpellier blir elevene innkvartert i vertsfamilier, To eller tre bor sammen, og i familiene inntas frokost og middag. Franskundervisning foregår i Accent Franҫais’ lokaler i hjerte av byen hver formiddag. Elevene undervises av franske lærere, og både forståelse og muntlige aktiviteter blir satt på prøve. Hver ettermiddag er det lagt opp til fellesaktiviteter med reiselederne. I tillegg til det faglige programmet legger vi vekt på det sosiale aspektet ved ekskursjonen; vi ønsker at fransk III-elevene på fylkets skoler skal bli godt kjent og nyte godt av fellesopplevelsene også i etterkant av turen.

Denne gangen gikk flyet fra Rygge til Béziers grytidlig fredag den 10.10. Allerede ved 12-tiden var vi framme i Montpellier, og etter en skriftlig og muntlig språktest på skolen ble det klart at elevene skulle inndeles i to grupper. Fire av fransk III-elevene er nærmest tospråklige, og disse ble plassert i en egen gruppe. Hensikten var å tilpasse opplegget så godt som mulig til elevenes faglige nivå. Uansett nivå bød timene på faglige utfordringer; temaer som innvandring, skolesystem, ungdomskultur, m.m. ble tatt opp og diskutert på fransk.

Allerede lørdag ble det arrangert en heldagsekskursjon til den romerske byen Narbonne og middelalderbyen Carcasonne. Vår guide er et oppkomme av kunnskaper om fransk historie og kultur og har en egen kjærlighet for den oksitanske, sørfranske identiteten. Ikke så lett å få med seg alt han hadde på hjertet, men med mye humor og illustrasjoner av ymse slag fikk vi mye ny viten om Languedoc- Roussillon - regionens historie, religion, språk og kultur. På en byvandring senere fikk elevene også en omfattende innføring i Montpelliers historie gjennom 1000 år.

Et interessant innslag på programmet var også møtet med en tidligere elev på Frederik II vgs som nå er student på Universitetet i Montpellier. Hun har, etter å ha blitt introdusert for ettårsstudiet i fransk språk og kultur på fjorårets elevekskursjon, valgt å satse på fransk språk i byen. På universitetet fikk vi en innføring i studiet av fakultetsleder og en gruppe nyankomne norske studenter.

Dette oppholdet i Montpellier er en uvurderlig mulighet til å bli kjent med fransk historie, geografi, religion og aktuelle samfunnsforhold. I tillegg stimuleres muntlige og skriftlige ferdigheter hver eneste dag, og alle merket god språklig framgang i løpet av oppholdet.

Koordinator i fransk III hadde søkt Troll-midler og fått tildelt kr. 3500.- pr. elev.
Summen dekket oppholdet i Montpellier.
Voyage


Mer fransk for Emilie!

For nøyaktig et år siden var Emilie Hansen Skogstrøm, da VG3-elev ved Frederik II vgs, med på en elevekskursjon til Montpellier i Frankrike sammen med fransk III-elevene fra Østfold fylke. I løpet av oppholdet var elevene på besøk på universitetet i Montpellier, nærmere bestemt på l’IEFE (l’Institut des études franҫaises pour étrangers), hvor utenlandske studenter kan fordype seg i et årsstudium i fransk språk og kultur. Her fikk elevene møte lederen for instituttet, samt tre norske jenter som da var i gang med studiet. Dette årstudiet finnes også ved universitetene i Dijon og Perpignan. I Norge gir studiet 60 studiepoeng og kvalifiserer for støtte gjennom Lånekassen. Lånekassen dekker også reisestipend og skolepenger, og ANSA er behjelpelig med bl.a. forsikringer og studiebevis.
Voyage
Våren 2014 bestemte Emilie seg for å søke opptak ved studiet. Takket være fransk III på videregående skole kunne dette ønsket realiseres. Det er Institut Français i Oslo som arrangerer opptaksprøver og er behjelpelig med å ordne praktiske forhold for elever fra videregående skole i Norge. De som får mulighet til å bli studenter ved dette årsstudiet, må ha hatt fransk III på videregående.

Emilie forberedte seg godt til språktesten ved Institut Franҫais. På forsommeren fikk hun beskjed om at hun var kommet inn i Montpellier, og den 9.9. var studieåret i gang. Emilie forteller i dag at hun har funnet seg godt til rette i Montpellier, og at studiet er krevende og morsomt. I tillegg til obligatoriske emner innenfor språkopplæringen kan studentene velge to valgfag. Emilie har valgt litteratur og kunsthistorie. I høstferien om en uke drar hun på en tredagers studieekskursjon til Venezia for å studere kunsthistorien nærmere. Emilie understreker at lærerne er strengere enn hun er vant til hjemme, og at læringskurven har vært bratt nå i begynnelsen. Innsats må til, og den faglige progresjonen lar ikke vente på seg. De norske studentene har lært mye fransk på kort tid; franskstudier i et fransk miljø gir optimale resultater.

I uke 42 var en ny fransk III-gruppe på besøk på universitetet i Montpellier. 23 norske studenter har valgt årsstudiet dette året, og alle presenterte det med stor entusiasme.

Montpellier er en gammel universitetsby som fortsatt tiltrekker seg studenter fra hele verden. Over 20% av byens befolkning er under 25 år, og et mangfoldig kulturliv gjør Montpellier til en dynamisk og spennende by.
Noe for flere østfoldinger?

Anne-Lise Titlestad

 
 

Nous contacter à: info@fransklaereren.no

 

Dernière mise à jour: 22 octobre 2014 - par André Avias