FLF’S FØRSTE LEDER, JARL SKOFTERUD, ER GÅTT BORT.
 
 
Et sorgens budskap er kommet: 28. januar 2008 gikk Jarl  Skofterud bort, etter bare 3 måneders sykeleie. 
Og han ble bare 67 år. Men han rakk å sette dype spor etter seg.

Han var lærer i videregående skoler i Østfold i en menneskealder. Ved Christian August videregående skole/Halden
Gymnas var han ansatt i perioden 1970-86, der han fikk vist sine administrative evner i den nye studieinspektørstillingen 1973-79 og som undervisningsinspektør I i 1984 – 1986.
Han fikk da god bruk for sine gode organiseringsevner og behagelige omgangstone. Han ble rektor ved Frydenberg
videregående skole i Fredrikstad 1987-89.

Vi som samarbeidet med ham, visste at han i disse årene arbeidet med et stort prosjekt: det nemlig å få inn fransk i
høyere utdanning i Halden. Jarl hadde lenge hatt god kontakt med næringslivet og med utdanningsadministrasjonen
i fylket. Ved Østfold Distriktshøyskole hadde man siden 1977 hatt et vellykket tyskstudium, Merkantil tysk og
internasjonal handel, og fra departementshold ble det uttrykt behov for oppstart av et tilsvarende studium i fransk.
Jarl, som selv både arbeidet innen skoleverket og i næringslivet, var en sterk forkjemper for et studium der man
kombinerte fransk språk og kjennskap til næringsliv og handel. Han var nok ganske stolt da han i bladet Fransklærerens nr. 2, 1989 kunne skrive: ”Østfold distriktshøyskole fikk grønt lys fra departementet til å sette i gang sitt studium i Merkantil fransk og internasjonal handel i mai måned”. Det lå nok atskillig arbeid fra Jarls side bak dette vedtaket, men som den diskret person han var, nevnte han ikke noe om egen innsats. – Selv ble han den første amanuensis i fransk i Halden, og fungerte som studieleder 1989-91.

Studiet ble meget vellykket og tiltrakk seg mange studenter. Noe av det spesielle ved studiet var at alle studenter skulle ha en utplassering i fransk eller franskspråklig næringsliv. Da krevdes det gode kontakter i Frankrike. Og dette var noe som nok passet Jarl godt, kontaktskapende som han var, - av natur, hadde vi nær sagt. Hans Frankrike-reiser i 1989 ble meget vellykket, og han la da et godt grunnlag for videre utvikling av kontaktene og studiet i MFIH.

Han gikk så tilbake til en lektorstilling ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, og hadde også oppdrag som
øvingslærer i fransk og engelsk for studenter knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Som kollega og studieleder var Jarl veldig dyktig til å samle kollegene om prosjekter, sette i gang nytenkning,
administrere og oppmuntre. Han hadde alltid flere prosjekter på gang, og jobbet sent og tidlig. Han var også flink til
å markedsføre franskstudiet. Med sine mange kontakter i pressen visste han å få blest om fransken og skolens planer.

Han var også en trofast venn og kollega. Han sluttet ved franskseksjonen på ØDH i 1991, men hvert eneste semester siden stakk han oppom kontorene og slo av en prat med kollegene. Senest høsten 2007.

Fransklærerforeningen i Norge vil minnes at det var først og fremst han som gikk i spissen for stiftelsen av denne foreningen.
Stiftelsesmøtet ble holdt 13. februar 1986 på Stabekk videregående skole. Det var helt naturlig at Jarl ble valgt til
foreningens første leder. Og det skulle vise seg at det var et meget godt valg.

Med sitt vide kontaktnett, som han hadde fått til takket være vennlighet og glimt i øyet, kunne Jarl gi Fransklærerforeningen en driv av de sjeldne. På vel ett år hadde foreningen fått over 400 medlemmer! To år senere var vi 700! ”Tidsskriftet”, som fikk navnet Fransklæreren, var han selv redaktør for helt fra starten og ut året 1989. Og han sparte seg ikke: 80 sider var nesten normen de årene. Riktignok fikk han mange bidrag fra medlemmene, men han redigerte og gjorde det meste av grovarbeidet på skolen, samtidig som han var rektor der.

Straks foreningen var stiftet, fikk han i gang samarbeid mellom fransklærerforeninger i Norden. Det første møtet ble holdt i Halden, hjemme hos ham selv. Gjestfrihet var et varemerke.

Jarl påtok seg også mange andre verv som hadde med faget fransk å gjøre. Han var i flere år leder av utvalget som
vurderte og tildelte Troll-stipend.  – Han var som en selvfølge med i utvalget som fikk opprettet en norsk seksjon ved
Lycée Edouard Herriot i Lyon, der det tas opp 8 norske jenter hvert år for å forberede fransk Bac. – Han hadde en klar innflytelse da det ble mulig for norske ungdommer å ta ett år ved franske gymnas. - Han engasjerte seg sterkt, sammen med Bureau d’Action Linguistique, i prosjektet ”Français 2001”, som startet en mengde med kontakter mellom skoler i Norge og i Sør-Øst-Frankrike, men mest på Côte d’Azur. – Han arrangerte Frankrike-uke i Halden, der alle butikkene hadde franske varer i vinduene, og hvor det var mange arrangementer som profilerte fransk kultur og språk.

”La force tranquille” er et uttrykk som kan passe godt på Jarl. Man kunne være trygg for at ting ble gjort når han hadde fått ansvaret for en oppgave, uten at det ble gjort noe oppstyr omkring det. En kombinasjon av handlekraft og diskresjon var også hans varemerke.

Vi takker for å ha kjent og fått lov å samarbeide med en så rik og aktiv personlighet, så elskverdig og med slike
kontaktskapende evner. Og en sann Frankrike-venn. Frankrike hedret ham da også ved å tildele ham L’Ordre des
Palmes Académiques.

 

Emerentze Bergsland                                         Rolf Tobiassen