Påmeldingsblankett for Fransklærerforeningen i Norge

Vennligst oppgi følgende opplysninger om deg selv/din institusjon:

Navn: __________________________________________________________

Skole/institusjon: _________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-postadresse: ___________________________________________________

Kontingenten for 2009 er uendret:

For enkeltmedlemmer: kr 150,-
For institusjoner: kr 250,-

------------------------------------------------------

Betalingsmåte:

1) Ta utskrift av denne side, fyll ut skjemaet med hånd og send det til FLFs kasserer for å få tilsendt betalingsgiro:

Estelle Fohr-Prigent
Bygdøy kapellvei 6B, 0287 Oslo
46 94 43 91
e-post: estelle.fohr-prigent@bjornholt.sk.oslo.no

(Kan sendes per epost som vedlegg.)

2) Eller bruk nettbank og betal til:

FLF v/ Estelle Fohr-Prigent
Bankkonto: 9001 06 34147
NB: Skriv navnet ditt, adresse og epost i meldingsfeltet i din nettbank!