L'association nationale

 

FRANSKLAEREREN er foreningen for
fransklærere i Norge.

 

Foreningens arbeid har til hensikt å:

  • Oppmuntre til opplæring i fransk og styrke franskens posisjon i Norge.

  • Skape kontakt mellom fransklærere i Norge.

  • Støtte pedagogiske nyvinninger og sørge for en stadig debatt om undervisning i fransk.

  • Spre ulike opplysninger om Frankrike og den fransktalende verden, og likeledes om mulighetene til videreutdanning for lærere.

  • Utvikle kontakt og samarbeid med fransklærerforeninger i andre land.

FRANSKLÆREREN organiserer (nesten) hvert år kurs, konferanser, seminar og pedagogiske dager.

FRANSKLÆREREN fungerer i tett samarbeid med l'Institut français en Norvège.

 

(mise à jour: juin 2017)