logologo
Le bureau Les statuts Compte-rendus

Foreningen/L'association nationale
For medlemmer / pour les membres

 

"De la force associative avant toute chose ..."


Aktiviteter:

- Styret holder møter regelmessig og som regel hver måned. Møtene finner sted som regel på l'Institut français i Oslo.
- I begynnelsen av året har vi normalt vårt årsmøtet hvor årsrapportene legges frem.
- Det organiseres også minst en gang i året, ofte to, seminarer for fransklærere.
- I de siste årene har vi organisert språkdager med våre parallelle foreninger i spansk og tysk annet hvert år.
- Foreningen gir ut et medlemsblad to ganger i året. Eldre nummere vil bli arkivert på vårt nettsted etter hvert og tilgjengelig også elektronisk.
- På vårt nettsted vil relevant informasjon bli publisert; om FLF, språkutdanning i Norge, didaktiske forslag og generelt, om den frankofone verden, og mer.
- Vi utvikler og lagrer på nettstedet vårt undervisningsforslag, noen kun for medlemmer.
- Vi har et ekstra nettsted (velgfransk.no) med informasjon rettet mot elever og foreldre.- Nytt styre fra januar 2017 / Le nouveau bureau pour 2017:
Foreningens styre/le bureau

- Ta gjerne kontakt med oss / nous contacter:
Ingvild Nielsen At blindern.vgs.no (styreleder/présidente)

 


- Nos statuts: les lire ici /les dem her>

- Formålet med foreningen/Objectifs de l'association >


Nous sommes membre associé de la FIPF et participons aux travaux de la CEO.


For å være og bli et medlem må du huske å fornye ditt medlemskap hvert år!!

- Å være medlem koster deg bare 150,- kroner i året.
- Du vil kunne få tilsendt siste utgave av bladet "Franskæreren", og passordet til våre didaktiske ressurser på våre nettsider.
OBS: Du kan betale direkte i nettbanken din.
Vår konto: 9001 06 34147 (til FLF v/ Estelle Fohr-Prigent)

Husk å skrive navnet ditt, adresse, epost-adresse og telefonnummer i meldingsfeltet fra banken.

Vi vil kontakte deg med en gang du har meldt deg inn. Medlemskapet gjelder ikke før du har betalt medlemsavgiften og gjelder kun for et år av gangen.

For å melde deg på, klikk på linken her og følg anvisningen -->

 

Hilsen, Styret FLF


Se mer info om våre aktiviteter i arkivet >

 

 

 

 

Affiche
 
 

Nous contacter à:
info@fransklaereren.no

Dernière mise à jour:
02 juin 2017
par André Avias